HVA ER MINDFULNESS?

» Mindfulness er bevisst nærvær. Det vil si at du er oppmerksom på hva du er oppmerksom på, akkurat nå, i dette øyeblikket.»

– Susanne Møberg-

Mindfulness handler om å være tilstede i eget liv. Å se hva som skjer i deg- uten å vurdere og dømme, uten at du ønsker at noe skal skje eller at du vil at noe skal være annerledes. Du lar livet utfolde seg slik som det gjør med aksept og vennlighet. Mindfulness handler om å bli bedre kjent med seg selv. Å se hvordan du egentlig har det, sette fokus på egne behov og hvordan du ønsker å leve livet ditt. 

Vi er alle berørt av de utfordringer livet gir oss. Noen lever med mye tankevirksomheit og indre uro, andre bærer med seg sorg og undertrykte følelser. Mange er preget av et samfunn med høyt tempo og opplever stress og utbrenthet. Mindfulness er en livsstil og et verktøy som kan hjelpe deg til å finne en måte å møte disse utfordringene på. Ved å sette søkelyset innover kan du ta de grepene du trenger i ditt liv så du kan leve fra hjertet og med indre ro.

MEDITASJON OG AVSPENNING

I mindfulnessundervisningen blir du kjent med avspenningsøvelser og meditasjon. Du vil bli presentert for teknikker som du kan ta i bruk i din hverdag. Øvelsene vil hjelpe deg å koble av fra en stressende hverdag og urolige tanker.

HVEM PASSER MINDFULNESS FOR?

Mindfulness passer for alle mennesker uansett kjønn og alder. Det handler om at du er klar for å bli bedre kjent med deg selv og villig til å ta de grepene du trenger for å leve det livet du ønsker.

FORSKNING PÅ MINDFULNESS

Effekten av mindfulness er vitenskapelig dokumentert. Forskning viser at mindfulness  reduserer stress, angst og senker blodtrykket. Det gir også økt livskvalitet, ro, bedre immunforsvar og søvnkvalitet.