OM

Helt fra jeg var liten har jeg fundert over de store spørsmålene i livet. Hvem er jeg, hva er meningen med livet, hva skjer når vi dør og hvordan kan jeg leve med meg selv på best mulig måte? Det var først da jeg var 36 år, og mistet mannen min av kreft, at livet skulle gi meg svarene jeg alltid hadde søkt. Den tøffe livssituasjonen ble en invitasjon til å vende oppmerksomheten innover. Dette ble starten på en transformerende reise inn i tilstedeværelsen og hjem til stillheten vi alle er.

Jeg tror alle mennesker på et dypere plan har en lengsel etter å finne en indre ro og mening med tilværelsen. Utfordringen vår er at vi ofte søker dette på et ytre plan mens stillheten og svarene ligger på innsiden. Mindfulness handler for meg om at vi gjennom bevisst nærver gjenkjenner den fred, stillhet og kjærlighet vi er. Ja, jeg skriver er. For paradokset er at vi allerede er det vi søker, vi vet det bare ikke. Faktisk har vi hele livet vært det vi søker, men identiteten vi tar oss selv for å være, overskygger sannheten. Mange tror vi må gjøre så mye for å gjenkjenne dette men det handler mer om at vi våger å gi slipp på historiene vi forteller, rollene vi spiller, identiteten vi tar oss selv for å være, slik at vår sanne natur kan tre frem. Det handler dypest sett om å komme hjem til sannheten om hvem vi er.

«Paradokset er at vi allerede er det vi søker, vi vet det bare ikke.»

For meg utartet livsreisen min seg slik, men hva du søker er det bare du som vet. Min oppgave i mindfulness undervisningen er ikke å gi deg noen svar, men skape et rom hvor du kan finne dine egne svar. Kanskje handler det for deg om å lære å håndtere stress og tankekaos, eller finne indre ro og svar på hva livet egentlig handler om for deg eller noe helt annet. Det viktigste er at du våger å vende oppmerksomheten innover og begynne på din egen reise. Jeg håper du er klar til å ta steget!

UTDANNELSE

  • Mindfulnessinstruktør fra Famlab i Oslo
  • Barnevernspedagog fra Høyskolen i Trondheim
  • Kunst- og håndverkslinjen ved Høyskolen i Volda
  • Kunstfagskulen ved Ålesund Kunstskole
  • Medlem av Mindfulness Norge