Mindfulness

DET ER LOV Å STOPPE OPP

Jeg skal bare, sier pappen til Albert Åberg. Jeg måtte bli mor før jeg innså at dette er en setning som også tilhører mitt vokabular.